Κλείσιμο

TesoroBlu Hotel & Spa

Μάθετε τα πάντα για το TesoroBlu Hotel & Spa. Δείτε λεπτομέρειες για την Διαμονή σας, Φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, χάρτη καθώς και στοιχεία επικοινωνίας!

TesoroBlu Hotel & Spa

TesoroBlu Hotel & Spa

In a private valley, engulfed by nature’s picturesque surroundings, overlooking the grandeur of the Ionian Sea in the south eastern corner of Kefalonia in the beach resort of Skala is situated the Tesoro Blu Hotel and Spa. An exclusive accommodation where modern minimalistic design meets pure island landscapes and creates the aura of a tranquil escape from reality.

Inspired by the ideology of simple elegance, the Tesoro Blu Hotel and Spa suggests a contemporary aesthetic appeal highlighted by eloquent furnishings and prevailing raw materials. The elusiveness of glass, the boldness of industrial cement structures, and the warmth of wood finishes all provide an idealistic balance in the overall presentation of the hotel’s appearance. The utilisation of neutral shades assists in the development of a peaceful atmosphere while being enhanced by glamorous lighting fixtures accentuating the elite standard of the hotel.