Κλείσιμο

Mykonos Blu Luxury Hotel

Μάθετε τα πάντα για το Mykonos Blu Luxury Hotel. Δείτε λεπτομέρειες για την Διαμονή σας, Φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, χάρτη καθώς και στοιχεία επικοινωνίας!

Mykonos Blu Luxury Hotel

Mykonos Blu Luxury Hotel

Where the sea and sky hypnotize adventuring souls. A blue oasis where the sun wraps each day in brilliant white. Nestled in the cosmopolitan island, discovered by jet setters, are the island bungalows and private villas of Mykonos Blu luxury hotel, thoughtfully designed to reflect the cubist lines of the Cyclades. Set on a low bluff overlooking the world-famous beach at Psarou, this dream luxury hotel in Mykonos floats on the edge of an Aegean fantasy, just like the unique infinity pool that seems to hover in the air.