Κλείσιμο

Proteas Blu Resort

Μάθετε τα πάντα για το Proteas Blu Resort. Δείτε λεπτομέρειες για την Διαμονή σας, Φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, χάρτη καθώς και στοιχεία επικοινωνίας!

Proteas Blu Resort

Proteas Blu Resort

A unique environment to enjoy in magnificent scenery Laid back and experience stress free holidays.

Proteas Blu Resort in a tranquility atmosphere shows character and inspires a sense of familiarity. After the warm welcome sense the friendliness of the people.

Feel comfortable within “Proteas family” while taking part in numerous activities or by chilling and resting your mind.

Accommodation facilities are wonderful and the food is superb.

In PB you will have quality time…actually the time will be all yours.

Proteas Blu Resort is the most finest and luxurious beach front resort on the Island of Samos. Guest’s accommodations looking to the sea are spread out on Mediterranean landscaped terraces situated on a naturally secluded bay having two private beaches.

The unique architectural personality, the elegant accommodation and the tranquil setting offers majestic views of the blue marine seas surrounding the Aegean Islands and the Anatolian coasts.

Together with the highly personalized and eminently friendly service satisfies the needs of the most distinguished traveler.