Κλείσιμο

Porto Mani Suites Hotel

Μάθετε τα πάντα για το Porto Mani Suites Hotel. Δείτε λεπτομέρειες για την Διαμονή σας, Φωτογραφίες των εγκαταστάσεων, χάρτη καθώς και στοιχεία επικοινωνίας!

Porto Mani Suites Hotel

Porto Mani Suites Hotel

Porto Mani Suites, a hotel complex, consisting of 4 buildings with traditional architecture, is beautifully situated in a landscape that overlooks the Mediterranean Sea, near the seaside village Kyparissos, Mani region, at the southern end of Peloponesos.

Surrounded by the Famous Mani's history and Castle villages with background the endless deep blue.

  • The waves are literarily knocking it's door. •It's Architecture is in absolute harmony with the environment and nature.
  • It's philosophy is simple and luxurious in the same time.

The embrance of of Portomani Suites hotel and the deep blue, will be expecting you...